Noutati
Comunicat de presa al Uniunii Profesiilor Liberale din Romania
 
La solicitarea Colegiului Farmacistilor din Romania, UPLR a organizat in data de 13 mai 2015 o Adunare generala extraordinara in urma careia a fost emis urmatorul comunicat de presa:
Data: 20/05/2015


 UNIUNEA PROFESIILOR   LIBERALE DIN ROMÂNIA
 
 
  COMUNICAT DE PRESĂ

 
INDEPENDENŢA – ESENŢA ACTIVITĂŢII NOASTRE

 
 
 
Existenţa conflictului legal între prevederile Codului Fiscal şi Normele Metodologice de aplicare privind reconsiderarea activităţii desfăşurate de o persoană fizică independentă ( PFI ) este, de acum, de notorietate, este acceptată şi mai ales a fost abordată într – un sens constructiv, cel puţin până la proba contrarie, de către autorităţi.
 
    TRECUTUL
 
Este legal, dar şi moral ca, atâta timp cât se admite existenţa unui conflict legislativ evident şi indiscutabil, nu contribuabilul trebuie să fie victima lipsei de claritate legislativă.
 
Salutăm intenţia manifestată de autorităţi, Guvern / Ministerul Finanţelor Publice, de a anula eventuale obligaţii istorice identificate de autorităţile fiscale, rezultând dintr – o interpretare abuzivă a legislaţiei cu privire la reconsiderarea unor activităţi independente ca dependente în legătură cu profesiile liberale ( libere ).
 
Aşteptăm ca textul de lege cu privire la anularea acestor obligaţii fiscale să fie nu doar promovat de Guvern, ci şi susţinut atât de parlamentarii puterii cât şi ai opoziţiei, subiectul fiind unul de interes pentru un segment important al societăţii civile, peste o jumătate de milion de persoane care se constituie în motorul a ceea ce numim clasa de mijloc.
 
 
    VIITORUL
 
Considerăm o abordare corectă încercarea de definire în noul Cod Fiscal a activităţii independente, spre deosebire de vechiul Cod în care se definea activitatea dependentă într – un mod abuziv, lăsând mult prea multă libertate de interpretare autorităţilor fiscale.
 
Listarea unor criterii rezonabile de independenţă şi impunerea încadrării în majoritatea criteriilor astfel identificate este o abordare principial corectă, DAR aplicabilă exclusiv, în opinia noastră, persoanelor fizice autorizate
( PFA ) nu şi persoanelor fizice independente ( PFI ).
 
De ce? Pentru că PFI, adică membrii breslelor de profesii liberale desfăşoară activităţi de natură independentă prin însăşi esenţa lor atâta timp cât respectă toate obligaţiile impuse de apartenenţa la breaslă. Iar apartenenţa la breaslă este confirmată de structurile organizatorice ale respectivelor asociaţii reglementate, de regulă, prin lege.
 
În concluzie, prezumţia şi deci regula, nu excepţia, trebuie să fie aceea că activitatea desfăşurată de PFI este independentă aşa cum prezumţia trebuie să fie aceea  ca autorităţile fiscale, care se prezintă la control, sunt angajate ANAF, fără a trebui să treacă printr–un set de criterii de reconfirmare a calităţii lor.
 
În acest sens, vrem să completăm încercarea de identificare în textul noului Cod Fiscal a condiţiilor cumulative pe care le îndeplinesc profesiile liberale:
 
 • - existenţa şi respectarea unui Statut ;
 •  
 • - existenţa şi respectarea unui Cod de Etică ;
 •  
 • - plata unei cotizaţii fixe şi / sau variabile ;
 •  
 • - investiţia de bani şi timp în programe obligatorii de pregătire profesională continuă ;
 •  
 • - independenţa totală în prestarea serviciilor ;
 •  
 • - încheierea unui contract şi plata unei poliţe de asigurare civilă profesională;
 •  
 • - asumarea răspunderii personale pentru activităţile prestate ;
 •  
 • - respectarea unor norme metodologice, standarde sau « bune practici « ;
 •  
 • - implicarea unui nivel de educaţie superioară ;
 •  
 • - existenţa unui organ de supraveghere din partea breslei în legătură cu respectarea calităţii serviciilor, identificarea conflictelor de interes şi a concurenţei neloiale etc. ;
 •  
 • - mai presus de toate SERVIREA INTERESULUI PUBLIC.
 
Nu sunt oare cele de mai sus suficiente argumente juridice şi faptice care să demonstreze că activitatea membrilor acestor bresle este esenţialmente de natură independentă ? Răspunsul este DA şi sperăm să fie auzit de toţi cei care au un rol de jucat nu numai în redactarea noului Cod Fiscal, dar şi în protejarea valorilor specifice breslelor de profesii liberale.
 
              
                    EMILIAN RADU,
 
                   PREŞEDINTELE
UNIUNII PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA
NOUTATI!