Noutati
Actualizare importanta a informatiilor de prescriere privind profilul de siguranta al medicamentului Invirase (saquinavir)
Data: 23/05/2014

COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIŞTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII
 
Actualizare importantă a informaţiilor de prescriere privind profilul de siguranţă al medicamentului Invirase (saquinavir)
 
 
Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,
 
Compania farmaceutică Roche România S.R.L., reprezentantă a firmei F. Hoffmann-La Roche Ltd. (denumită în continuare Roche), doreşte să vă informeze cu privire la noile recomandări de monitorizare a ECG la pacienţii cărora li se administrează medicamentul Invirase (saquinavir) şi care nu au fost trataţi anterior. Noile recomandări au fost incluse în rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) pentru medicamentul Invirase.
 
Rezumat
  • Anterior, la voluntari sănătoşi trataţi cu medicamentul Invirase potenţat cu ritonavir, s-au observat prelungiri dependente de doză ale intervalelor QT şi PR.
 
  • La pacienţii infectaţi cu virusul HIV-1 şi care nu au fost trataţi anterior, tratamentul cu Invirase trebuie în continuare iniţiat cu o doză redusă, de 500 mg, administrată de două ori pe zi în primele şapte zile, aceasta urmând să fie mărită la doza standard de 1000 mg, administrată de două ori pe zi (întotdeauna în asociere cu ritonavir 100 mg, administrat de două ori pe zi şi cu medicamentele antiretrovirale adecvate).
 
  • De acum înainte, la pacienţii netrataţi anterior, pe lângă ECG de la începutul tratamentului, ECG trebuie repetată după aproximativ 10 zile de tratament şi anume în ziua în care valoarea medie maximă a prelungirii intervalului QTcF atinge nivelurile cele mai înalte.
 
  • Pentru pacienţii cărora li se administrează tratament cu medicamentul Invirase/ritonavir (1000/100 mg, de două ori pe zi), recomandările privind monitorizarea ECG rămân aceleaşi (vezi în continuare secţiunea “Recomandare suplimentară”).
Prezenta comunicare este trimisă cu acordul Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) şi al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM).
 
Informaţii suplimentare privind contextul noilor recomandări
 
Această comunicare subliniază necesitatea monitorizării ECG precum şi momentul recomandat pentru efectuarea ECG după iniţierea terapiei cu saquinavir/ritonavir.
 
Valorile plasmatice mari de saquinavir se asociază cu risc crescut de prelungire posibil severă a intervalului QT. S-a demonstrat că expunerea la saquinavir este mai mare decât cea anticipată pentru primele zile de tratament cu saquinavir/ritonavir în doză de 1000/100 mg, administrată de două ori pe zi. Ulterior, valorile plasmatice de saquinavir scad (ca o consecinţă a inducţiei gradate a citocromului CYP de către ritonavir). De aceea, s-a decis ca, pe durata primei săptămâni de tratament, doza de saquinavir/ritonavir să fie de 500/100 mg, de două ori pe zi, conform descrierii de mai jos.
 
Anterior, la pacienţii la care se iniţia terapie cu doza completă de 1000/100 mg, de două ori pe zi, se recomanda efectuarea unei ECG la 3-4 zile de la începutul terapiei cu Invirase, conform momentului de maxim al prelungirii intervalului QT induse de saquinavir. Cu toate acestea, într-un studiu recent s-a demonstrat că valoarea maximă a prelungirii intervalului QT sub tratament cu schema terapeutică nou recomandată se produce aproximativ în ziua 10. Prin urmare, s-a modificat recomandarea privind efectuarea monitorizării ECG ulterioare. 
 
În cadrul acestui studiu deschis cu durata de 2 săptămâni, efectuat la 23 de pacienţi infectaţi cu HIV-1 şi  netrataţi anterior cu Invirase/ritonavir, s-a investigat efectul asupra intervalului QT al parametrilor farmacocinetici (PK), al încărcăturii virale şi al profilului de siguranţă al schemei de tratament modificate (Invirase/ritonavir 500 /100 mg, de două ori pe zi, în asociere cu 2 INRT [inhibitori nucleozidici ai reverstranscriptazei] pe durata primelor 7 zile de tratament, urmat de Invirase/ritonavir 1000/100 mg, de două ori pe zi, în asociere cu 2 INRT, în următoarele 7 zile). Rezultatele acestui studiu au demonstrat că media modificărilor maxime ale intervalului QTcF (ΔQTcFdens) faţă de valorilor iniţiale pre-doză a atins valoarea maximă în ziua 10 din studiu (Tabelul 1). Valoarea cea mai mare a mediei de expunere maximă la saquinavir (Cmax) a fost şi aceasta atinsă în ziua 10.
 
Tabelul 1 Rezumatul parametrilor electrocardiogramei şi PK după administrarea schemei cu doza modificată de Invirase/ritonavir la pacienţii infectaţi cu HIV-1 şi netrataţi anterior cu Invirase/ritonavir
 
Parametru Ziua 3
500/100 mg
(n=22)
Ziua 4
500/100 mg
(n=21)
Ziua 7
500/100 mg
(n=21)
Ziua 10
1000/100 mg
(n=21)
Ziua 14
1000/100 mg
(n=21)
Media maximelor ΔQTcFdens, ms (SD) 3,26 ± 7,01 0,52 ± 9,25 7,13 ± 7,36 11,97 ± 11,55 7,48 ± 8,46
Pacienţi cu valoare maximă a ΔQTcFdens ≥ 30 ms (%) 0 0 0 2/21 (9%) 0
 Cmax medie (ng/ml) (CV%) 4030 (29,1) 2960 (40,2) 1960 (53,3) 5300 (36,0) 4860 (46,8)
Recomandare suplimentară
 
Indicaţia rămâne aceeaşi:
Medicamentul Invirase este indicat în tratamentul pacienţilor adulţi infectaţi cu virusul imunodeficienţei umane dobândite (HIV-1). Medicamentul Invirase trebuie utilizat numai în asociere cu ritonavir şi cu alte medicamente antiretrovirale.
 
Informaţii noi privind profilul de siguranţă, adăugate la pct. “Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare ” din informaţiile de prescriere:
Abordarea clinică

Trebuie acordată atenţie efectuării electrocardiogramei la momentul iniţial şi în perioada de urmărire după iniţierea tratamentului, de exemplu la pacienţii care iau concomitent medicamente care pot creşte expunerea la saquinavir (vezi pct. 4.5). Dacă apar semne sau simptome care sugerează apariţia aritmiei cardiace, trebuie realizată monitorizarea continuă a ECG. Trebuie întreruptă administrarea de Invirase potenţat cu ritonavir dacă apar aritmii sau prelungirea intervalului QT sau PR.
 
Pacienţii la care se iniţiază tratamentul cu Invirase potenţat cu ritonavir:
-           Trebuie efectuată o ECG înaintea iniţierii tratamentului la toţi pacienţii: pacienţii cu o valoare a intervalului QT > 450 ms nu trebuie să utilizeze Invirase potenţat cu ritonavir. Pentru pacienţii cu o valoare a intervalului QT la momentul iniţial < 450 ms se recomandă efectuarea unei ECG pe durata tratamentului.
-           La pacienţii netrataţi anterior iniţierii tratamentului cu Invirase/ritonavir în doză de 500 mg/100 mg, administrat de două ori pe zi în primele 7 zile de tratament urmate de administrarea de Invirase 1000 mg de două ori pe zi în asociere cu ritonavir 100 mg de două ori pe zi timp de 7 zile şi cu o valoare iniţială a intervalului QT < 450 msec, se recomandă efectuarea unei ECG în timpul tratamentului după aproximativ 10 zile de tratament.
-           Pacienţii la care se observă o creştere ulterioară a valorii intervalului QT la > 480 msec sau o prelungire în urma tratamentului cu > 20 msec trebuie să întrerupă tratamentul cu Invirase potenţat cu ritonavir.
 
Pentru orice întrebări şi informaţii suplimentare privind utilizarea medicamentului Invirase (Saquinavir), vă rugăm să contactaţi:
 
ROCHE ROMÂNIA S.R.L.
Piaţa Presei Libere, Nr. 3-5
Clădirea City Gate – Turnul de Sud
Departamentul Medical, etaj 6, 013702 Sector 1
Bucureşti, România
Recepţie:                     +4021 206 47 01/02/03
Fax:                             +4021 206 47 00
e-mail: romania.drug_safety@roche.com
 
Apel la raportarea de reacţii adverse
Compania Roche va continua să monitorizeze siguranţa medicamentului Invirase (saquinavir) prin mecanismele de raportare stabilite şi va înainta spre evaluare autorităţilor de reglementare orice evenimente adverse grave. Vom continua să vă ţinem la curent cu cele mai recent apărute informaţii de prescriere pentru medicamentul Invirase (saquinavir. Este important să raportaţi orice reacţii adverse suspectate, asociate cu administrarea medicamentului Invirase (saquinavir), către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, prin intermediul “Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibile pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), la secţiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă, trimisă către:
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale,
Centrul Naţional de Farmacovigilenţă
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, Sector 1,
011478 Bucureşti, România
fax: +4 021 316 34 97
tel: + 4 0757 117 259
e-mail: adr@anm.ro
 
Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact:
 
ROCHE ROMÂNIA S.R.L.
Piaţa Presei Libere, Nr. 3-5
Clădirea City Gate – Turnul de Sud
Departamentul Medical, etaj 6, 013702 Sector 1
Bucureşti, România
Recepţie:                     +4021 206 47 01/02/03
Fax:                             +4021 206 47 00
e-mail: romania.drug_safety@roche.com
 
Pentru întrebări şi informaţii suplimentare referitoare la utilizarea medicamentului Invirase (saquinavir), vă rugăm să contactaţi Departamentul Medical al Companiei ROCHE ROMÂNIA S.R.L.:
 
Dr. Florentina Halici
Drug Safety Manager
ROCHE ROMÂNIA S.R.L.
Piaţa Presei Libere, Nr. 3-5
Clădirea City Gate – Turnul de Sud
Departamentul Medical, etaj 6
013702 Sector 1
Bucureşti, România
Telefon direct: +40 21 206 47 48
Recepţie:                     +4021 206 47 01/02/03
Fax:                             +4021 206 47 00
 
Anexă: Informaţii actualizate de prescriere pentru medicamentul Invirase (saquinavir).
 
Cu stimă,
Dr. Ileana Popescu
Director Medical
Roche România S.R.L.
NOUTATI!