Noutati
Agomelatina (Valdoxan/Thymanax)
Noua contraindicatie de utilizare si reafirmarea importantei monitorizarii functiei hepatice
Data: 15/10/2013

Stimate profesionist din domeniul sănătății,
În luna octombrie 2012, de comun acord cu Agenția Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency) și cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, compania Servier a transmis profesioniștilor din domeniul sănatății o informare cu privire la apariția unor cazuri de toxicitate hepatică severă în asociere cu utilizarea agomelatinei și a subliniat importanța monitorizării funcției hepatice. Din cauza raportării apariției de noi cazuri de reacții adverse hepatice severe, scopul prezentei comunicări este de a vă reaminti aceste aspecte și de a vă informa cu privire la noi recomandări referitoare la agomelatină (medicamentul Valdoxan/ Thymanax).
 
 
Rezumat
 
  • La pacienţii trataţi cu agomelatină s-au raportat cazuri de apariție a afectării hepatice, inclusiv insuficienţă hepatică finalizată cu deces sau transplant hepatic la pacienţii cu factori de risc de afectare hepatică.
 
  • Agomelatina este contraindicată la pacienţii cu valori ale transaminazelor care depăşesc de 3 ori limita superioară a valorilor normale.
 
  • Medicilor prescriptori li se reaminteşte necesitatea atât a efectuării de teste hepatice la toți pacienţii trataţi cu agomelatină, cât și a întreruperii tratamentului cu agomelatină în cazul identificării unor simptome sau semne de afectare hepatică.
 
  • Pacienții trebuie informați asupra simptomelor de posibilă afectare hepatică. Aceștia trebuie sfătuiți totodată să întrerupă imediat tratamentul cu agomelatină în cazul apariției unor astfel de simptome și să solicite asistență medicală de urgență.
 
Pacienţi vârstnici în vârstă de 75 de ani și peste:
Eficacitatea şi siguranţa agomelatinei (25–50 mg pe zi) au fost stabilite la pacienţii vârstnici cu depresie (vârsta < 75 de ani). La pacienţii cu vârsta ≥ 75 de ani, nu s-a confirmat existența vreunui efect semnificativ. Prin urmare, agomelatina nu trebuie utilizată la pacienţii cu vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă.
 
Informaţiile cuprinse în prezenta comunicare au fost stabilite de comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency = EMA).
 
 
Informaţii suplimentare privind siguranţa
 
Agomelatina (medicamentul Valdoxan/Thymanax) este autorizată pentru tratamentul tulburărilor depresive majore la pacienţii adulţi.
 
Riscul de creştere a valorilor transaminazelor la pacienţii care utilizează agomelatină este cunoscut de la momentul obţinerii autorizaţiei de punere pe piaţă, în luna februarie 2009. După punerea pe piaţă a medicamentului Valdoxan/Thymanax, la pacienţii trataţi cu acest medicament s-a raportat apariția unor cazuri de afectare hepatică, inclusiv insuficienţă hepatică (în câteva cazuri finalizată cu deces sau transplant hepatic la pacienţii cu factori de risc de afectare hepatică), creşterea valorilor enzimelor hepatice de mai mult de 10 ori peste limita superioară a valorilor normale, hepatită şi icter. Majoritatea cazurilor au apărut pe parcursul primei luni de tratament. Afectarea hepatică a fost predominant de tip hepatocelular. De regulă, după întreruperea tratamentului cu agomelatină, valorile transaminazelor serice au revenit la normal.
Reevaluarea datelor provenite din studiile clinice a evidenţiat că, la pacienţii trataţi cu agomelatină, în special la cei cărora li se administra o doză de 50 mg (2,5%, comparativ cu 1,4% dintre pacienţii care utilizau o doză de 25 mg), s-a observat o creştere a valorilor transaminazelor (> 3 ori limita superioară a valorilor normale). La unii dintre pacienţii trataţi în practica zilnică s-au constatat reacţii hepatice ca urmare a creşterii dozei.
 
Deoarece recomandările din informațiile despre medicament nu sunt respectate cu strictețe (referitor la monitorizarea funcţiei hepatice, la factorii de risc de afectare hepatică), Agenția Europeană a Medicamentului a concluzionat că beneficiile tratamentului cu agomelatină depășesc riscurile, cu condiția aplicării de măsuri suplimentare de reducere la minimum a riscului. În consecință, informațiile despre medicament trebuie consolidate prin introducerea contraindicației de utilizare la pacienții cu valori ale transaminazelor care depășesc de 3 ori limita superioară a valorilor normale, și prin readucerea în atenția medicilor prescriptori a atenționărilor existente referitoare la funcția hepatică, conform celor detaliate mai sus. De aceea, medicilor prescriptori li se reamintește necesitatea efectuării de teste hepatice la toți pacienții tratați cu agomelatină:
  • la începutul tratamentului
  • după 3 săptămâni și 6 săptămâni (la sfârșitul perioadei acute), și după 12 săptămâni și 24 de săptămâni (la sfârșitul perioadei de întreținere)
  • în cazul creșterii dozei de agomelatină, cu aceeași frecvență ca mai sus
  • ori de câte ori este indicat din punct de vedere clinic.
În cazul fiecărui pacient la care apar valori crescute ale transaminazelor serice, analiza funcţiei hepatice trebuie repetată în decurs de 48 de ore.
 
De asemenea, medicilor prescriptori li se reamintește că tratamentul cu agomelatină este contraindicat la pacienții cu insuficienţă hepatică, ca de exemplu, cu ciroză sau boală hepatică activă.
 
În plus, având în vedere absenţa vreunui efect semnificativ la pacienţii foarte vârstnici (cu vârsta ≥75 de ani), precum şi fragilitatea acestei grupe de vârstă, agomelatina nu trebuie utilizată la pacienții cu vârsta de 75 de ani și peste.
 
 
Apel la raportarea reacţiilor adverse
Profesioniştii din domeniul sănătăţii trebuie să raporteze orice reacție adversă suspectată asociată cu utilizarea medicamentului Valdoxan/Thymanax, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, prin intermediul „Fișei pentru raportarea spontană a reacțiilor adverse la medicamente”, disponibile pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), la secțiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă
 
sau prin fax către:
 
Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
Centrul Național de Farmacovigilență
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, Sector 1
011478 București, România
Fax: +4 021 316 34 97
 
Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţa în România a deţinătorului APP, respectiv către compania Servier Pharma SRL, la următoarele date de contact:
 
Servier Pharma SRL
S-Park
Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A1, etaj 3, sector 1, București
România
Tel: +4 021 528 52 84
Fax: +4 021 529 58 09
E-mail: servier.pv@ro.netgrs.com
 
 
 
 
Informații cu privire la prezenta comunicare
Pentru întrebări suplimentare privind această comunicare, vă rugăm să contactați Departamentul de Informații Medicale al companiei Servier Pharma SRL, la următoarele date de contact:
 
Servier Pharma SRL
S-Park
Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A1, etaj 3, sector 1, București
România
Tel: +4 021 528 52 80
Fax: +4 021 528 52 81
 
 
Cu stimă,
Servier Pharma SRL
 
 
 
 
NOUTATI!