Noutati
Anunt preturi medicamente
Data: 27/11/2018


Dorim sa va aducem la cunostinta, aparitia a 2 numere ale Monitorului Oficial, privind preturile medicamentelor:


1. Monitorului Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 989 bis/22.11.2018:


Anexele nr. 1—3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative.
Acest numar al Monitorului Oficial cuprinde 446 pagini si se poate achizitiona la pretul de 307,74 (TVA inclus).
 
si
 
2. Monitorului Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 990 bis/22.11.2018:
 
Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.469/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public.
 
Acest numar al Monitorului Oficial cuprinde 244 pagini si se poate achizitiona la pretul de 168,36 lei (TVA inclus).
 
Pentru comenzi la Monitorul Oficial in format electronic, va rugam sa formulati un e-mail care sa contina numarul Monitorului Oficial solicitat, precum si datele de identificare (denumire companie, sediul social, codul fiscal) si veti primi imediat o factura proforma.
 

Cu stimă,

Biroul Multimedia şi Promovare
Monitorul Oficial R.A.
Centrul pentru Relații cu Publicul
Şos. Panduri nr. 1
050651 Bucureşti

Tel: 021.401.00.76,
021.401.00.70, tasta 5
Fax: 021.401.00.86
web: www.monitoruloficial.ro
NOUTATI!