Noutati
CONCLUZIILE CONFERINTEI
 ” PUBLICITATEA MEDICAMENTELOR – PUNCTUL PE I”
Data: 15/07/2014

                   In zilele de  5-6-iunie 2014, a avut loc în București conferința organizată de Colegiul Farmaciștilor din Romania  pe tema publicității medicamentelor si a serviciilor farmaceutice.
La această manifestare au participat peste 300 de farmaciști din toată țara.
Conferința s-a bucurat de participare internațională prin prezența domnului farmacist PIOTR BOHATER, președintele Colegiului Farmaciștilor din Polonia si vicepreședinte al Grupului Farmaceutic al Uniunii europene (PGEU).
Domnia sa a prezentat Legea poloneză privind publicitatea din domeniul farmaceutic, lege care interzice total publicitatea în farmacii.
La cinferință au fost prezenți reprezentanții  unor  instituții implicate in această. activitate .
Printre participanți amintim:
 
-Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor medicale
-Consiliul Național al Audiovizualului
-Consiliul Român pentru Publicitate
-Consilierul personal pe probleme de sănătate al Primului ministru al Romaniei, domnul doctor VASILE CEPOI.
 
        La sfârșitul acestei acțiuni a Colegiului Farmaciștilor din Romania s-au desprins urmatoarele concluzii :
 
1. Participanţii au fost  de acord că o publicitate reglementată în domeniul farmaceutic, pe principii etice, oneste şi legale, în interesul pacientului, este de natură să crească gradul de informare şi responsabilitate asupra propriei sale stări de sănătate, prin utilizarea raţională şi sigură a medicamentului de către acesta.
 
2. În domeniul publicităţii, în sistemul farmaceutic se constată că:
 
            a) publicitatea medicamentului beneficiază de un cadru general de legiferare, dar actele de reglementare de aplicare nu sunt suficient de clare, de acoperitoare privind activităţile de publicitate, până la nivelul eliberării medicamentelor către pacient;
            b) Supravegherea, controlul şi sancţionarea faptelor contrare legislaţiei publicităţii medicamentului nu sunt suficient de clare şi precise privind instituţiile de control, continuitatea şi prezenţa permanentă a inspecţiilor de specialitate în teren, în special în farmacii;
            c) Domeniul publicităţii ,având ca obiect farmacia ca unitate sanitară responsabilă de utilizarea raţională şi în siguranţă a medicamentului de către pacienţi, nu beneficiază de legislaţie specială privind acţiunile de publicitate, precum alte ţări membre UE.
 
3. Consecinţele negative ale reglementărilor insuficiente  în domeniul publicităţii medicamentului , a farmaciei şi a  slabei intervenții a autorităților de supraveghere  sunt:
 
      a. asupra stării de sănătate a pacienților:
            -  creşterea neraţională, excesivă a consumului de medicamente;
            - creșterea numărului cazurilor de efecte adverse, interacțiuni medicamentoase cu efecte negative asupra stării de sănătate a pacienților și suprasolicitarea serviciilor medicale, în special cele de urgență;
 
       b. asupra concurenței profesionale, loiale,  între farmacii:
 
            - influenţarea pacienţilor în ce priveşte libera alegere a furnizorului de servicii farmaceutice, care se realizează numai pe criterii comerciale în defavoarea calităţii serviciilor farmaceutice şi a promovării utilizării raţionale a medicamentelor;
       c. asupra cheltuielilor în sistemul de sănătate publică:
            - creşterea cheltuielilor cu medicamentele în sistemul de sănătate, din cauza presiunii asupra prescrierii şi eliberării de medicamente, în domeniul celor compensate cât şi OTC precm și a celor legate de serviciile medicale furnizate ca urmare a unor interacțiuni, intoxicații,   și abuzuri medicamentoase.
 
4. Participanţii au fost  de acord asupra faptului că, în interesul pacienţilor, a utilizării judicioase a resurselor în sistemul de sănătate şi a creşterii calităţii serviciilor profesionale ale farmacistului sunt necesare următoarele măsuri urgente în domeniul publicităţii medicamentelor şi a farmaciei:
 
            a) modificarea legii farmaciei prin introducerea unui capitol intitulat „Publicitatea farmaciei şi a serviciilor farmaceutice”, care să creeze cadrul unei competiţii corecte şi loiale între farmacii;
            b) completarea legislaţiei farmaceutice în sensul stabilirii clare şi precise a responsabilităţii fiecărei instituţii de autoritate şi supraveghere a publicităţii în domeniul farmaceutic până la nivelul eliberării medicamentelor către pacient cu elemente clare de implementare şi corectare a deviaţiilor (aplicarea de sancţiuni);
            c) stabilirea unei colaborări permanente între instituţiile interesate – majoritatea, prezente in zilele de desfasurare a conferintei, ( lipsa notabila a unui  reprezentat al Ministerului Sanatatii! ) – cu scopul de a adopta ghiduri şi protocoale comune privind implementarea şi interpretarea corectă a actelor normative privind publicitatea în domeniul farmaceutic.
 
Biroul executiv
NOUTATI!