Noutati
Colegiul Farmacistilor din Romania saluta decizia Curtii Constitutionale
privind mentinerea criteriului demografic pentru farmacii
Data: 03/04/2015

Colegiul Farmaciștilor din România semnalează opiniei publice existența Deciziei nr. 768/2014 a Curții Constituționale, prin care se confirmă oficial faptul că am procedat corect atunci când am militat pentru introducerea și menținerea unui criteriu demografic aplicabil înființării farmaciilor.

Colegiul Farmaciștilor din România, ca promotor și susținător a unei legi a farmaciei, a susținut pe tot parcursul adoptării Legii 266/2008 a farmaciei dar și ulterior că, în ceea ce privește farmacia, dat fiind specificul ei și serviciul public pe care îl realizează, este necesar și corect să fie asigurate mecanismele juridice de natură a determina și garanta o distribuție unitară a farmaciilor pe întregul teritoriu al țării.

Justețea susținerilor noastre capătă o recunoaștere oficială odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 154 din 4 martie a Deciziei nr. 768/2014 a Curții Constituționale, prin care prevederea legală referitoare la existența criteriului demografic este constituțională. Acest criteriu se referă la înființarea unei farmacii în mediul urban în funcție de numărul de locuitori: în municipiul Bucureşti o farmacie la 3.000 de locuitori, în oraşele reşedinţă de judeţ o farmacie la 3.500 de locuitori respectiv în celelalte oraşe o farmacie la 4.000 de locuitori.

Așa cum este menționat în Decizia Curții, acest principiu demografic permite o repartizare geografică amplă şi echilibrată a farmaciilor comunitare pe teritoriul naţional, de natură să asigure întregii populaţii un acces adecvat la serviciile farmaceutice şi, în consecinţă, măreşte siguranţa şi calitatea aprovizionării cu medicamente a populaţiei. De aceea, suntem de părere că o asemenea impunere a legii conduce la înființarea de farmacii mai ales în zonele în care numărul acestora este redus raportat la numărul persoanelor deservite și la nevoia pacienților de acces la medicație. Pe această cale împărtășim obiectivul legiuitorului de a furniza servicii farmaceutice de calitate în toate zonele teritoriului naţional.

Existența acestei decizii ne bucură nu atât din perspectiva confirmării justeței susținerilor noastre, cât mai ales din perspectiva efectelor pe care așteptăm să le producă, respectiv dispariția discursurilor publice agresive și subiective referitor la acest subiect dar și readucerea în dezbaterea publică a altei teze constant promovată și susținută de noi, respectiv teza potrivit căreia „farmacia trebuie să fie o formă de exercitarea a profesiei de farmacist și nu o activitate comercială”. Motivele pentru care considerăm ca fiind valabilă această poziție sunt aceleași care au stat la baza deciziei Curții Constituționale, respectiv accesul liber la o activitate economică nu exclude ci, dimpotrivă, implică stabilirea unor limite de exercitare a libertăţii economice, prin interzicerea faptelor ilicite, prejudiciabile pentru societate sau pentru alte persoane.

Decizia acestei instituții de prestigiu certifică poziția constantă a Colegiului în privința necesității unui criteriu demografic pentru înființarea de noi farmacii, deoarece astfel se asigură o distribuție proporționată și nediscriminatorie la nivel național. Se îndepărtează astfel și riscul ca aprovizionarea cu medicamente a populaţiei din zonele rurale să nu fie sigură şi de calitate. De asemenea, credeam că o astfel de hotărâre oficială va conduce la liniștirea tensiunilor cu privire la acest subiect. Credem că principiul demografic menționat în lege este un exemplu de bună practică ce poate fi extins și pentru conceptul de farmacie a farmacistului, atât de necesar pentru păstrarea rolului farmacistului în comunitate cât și pentru a nu transforma farmaciile în centre cu interes pur comercial” a declarat Clara Popescu, vicepreședintele Colegiului Farmaciștilor din România.

 

***

Colegiul Farmaciștilor este organizația profesională a farmaciștilor, organizație neguvernamentală înființată prin lege, de interes public, al cărei principal scop este protecția și promovarea sănătății publice.

NOUTATI!