Noutati
Managementul eficient al sistemelor antifrauda si anticoruptie
Conferinta nationala de antifrauda si anticoruptie – editia a III-a
Data: 21/02/2017


Institutul Național de Control Intern din România (INCIR), vă invită să participați la cea de-a treia ediție a Conferinței Naționale Antifraudă și Anticorupție, cu tema: Managementul eficient al sistemelor antifraudă şi anticorupţie, luni 20 martie a.c. in intervalul orar 09.00 – 15.30 la Hotel Sheraton.

Lucrările conferinţei se desfăşoară în cadrul contextului general al Strategiei naţionale anticorupţie 2016 - 2020, al continuării şi diversificării luptei anticorupţie şi antifraudă, al nevoii reale de a implementa un sistem de control intern eficient şi eficace, precum şi al necesităţii implementării de politici şi proceduri sustenabile de management al riscului de antifraudă şi anticorupţie, având ca referenţial standardele şi bunele practici în domeniu.

Teme de dezbatere:
-Rolul guvernanţei corporative şi eficienţa sistemelor antifraudă şi anticorupţie
-Beneficiile implementării Standardului ISO 37001:2016 Managementul sistemului de anticorupţie
-Winning the fight against fraud and corruption
-Modele operaţionale antifraudă şi anticorupţie
-Controlul intern – rol determinant în implementarea Strategiei naţionale anticorupţie
-Managementul fraudei în sectorul privat

Evenimentul profesional îşi propune să contribuie la creşterea gradului de cunoaştere şi implementare adecvată a măsurilor de prevenire şi combatere a faptelor de corupţie şi fraudă în sectorul public şi privat.

Conferinţa este destinată tututor celor care lucrează în domeniu sau sunt interesaţi de tematică, înţelegând că frauda este un fenomen universal care se poate produce oricând, cu efecte şi consecinţe profunde, care se manifestă sub diverse forme şi tipologii.

Înscrierea la conferință se face pe baza completării Formularului electronic de înregistrare

Participanții primesc, pe bază de solicitare prealabilă, CERTIFICAT DE PARTICIPARE emis de Institutul Național de Control Intern cu 7 credite de educație profesională continuă.
NOUTATI!