Noutati
Scrisoare deschisa a Colegiului Farmacistilor din Romania, adresata Ministrului Sanatatii, Vlad VOICULESCU
Data: 04/11/2016


Referitor la: proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016

Stimate domnule ministru,

Colegiul Farmaciștilor din România a luat la cunoștință cu surprindere de publicarea pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății, în data de 03.11.2016, a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016, la un interval de numai 3 zile de la publicarea HG nr. 800/2016 în Monitorul Oficial al României nr. 869 din 31.10.2016.

Folosim acest prilej pentru a ne manifesta îngrijorarea față de intenția ministerului de a opera noi modificări în Metodologia de calcul a preţurilor la medicamente. Apreciem că acest demers de a schimba cotele maxime de adaos la preţurile medicamentelor nu reprezintă o schimbare benefică pentru farmacii și va readuce nesiguranța în rândul profesioniștilor din sistem chemați să aplice noile prevederi, raportat la elaborarea și implementarea unei politici de prețuri sustenabile și predictibile.

Farmaciștii sunt conștienți de obligația legală și morală de a asigura accesul pacienților la medicamente cât mai ieftine, dar acest deziderat nu poate fi atins, în condițiile existenței unei legislații aflate într-o permanentă dinamică, fapt ce induce în piață un climat de impredictibilitate.
Organizația noastră a fost de-a lungul timpului un partener de dialog al Ministerului Sănătății, am prezentat de fiecare dată propuneri argumentate, observații și amendamente bazate pe date tehnice și am încercat să identificăm cele mai bune soluții pentru a asigura accesul pacienților la medicamente, în condiții de sustenabilitate economică.
Colegiul Farmaciștilor din România a salutat adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 800/2016 privind aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, ca un demers legislativ al Guvernului menit să îmbunătățească situația existentă la nivelul farmaciilor.

De-a lungul ultimilor 7 ani, farmaciile au susținut în mod repetat pierderile financiare ale sistemului și s-au confruntat cu o serie de situații dificile, din care amintim realitatea anilor 2010-2011, atunci când decontările se efectuau la un termen de 330 de zile, sau toate scăderile de prețuri pe stoc, care au culminat în luna iulie 2015 cu un impact peste 15% în cifra de afaceri doar într-o singură zi. Aceste pierderi, din păcate, nu au fost niciodată compensate. Spre deosebire de alți profesioniști din sistem, farmaciștii au fost de fiecare dată nevoiți să acopere singuri cheltuielile de funcţionare fixe și cheltuielile suplimentare de implementare a cerințelor de informatizare a CNAS.
Grilele propuse de către organizația noastră și parţial preluate în prevederile HG nr. 800/2016 de către factorii decidenți au avut ca argumentație calcule de piață efectuate pe baza unor simulări utilizând date reale de piață la nivelul farmaciilor. Scopul acestora a fost să nu impacteze deloc adaosul total atât la nivelul distribuției de medicamente, cât și la nivelul farmaciilor, excluzând astfel eventualitatea unor câștiguri suplimentare și demontând pe această cale existența unor astfel de supoziții.

Propunerile noastre au avut în vedere doar o redistribuire a adaosului total către medicamentele mai ieftine pentru a putea susține financiar accesul la acestea. Grilele adoptate nu aduc majorări de adaosuri la nivelul farmaciilor, ci doar se împart în două componente, dintre care una fixă și una variabilă. Actuala grilă propusă în noul proiect de act normativ elimină componenta fixă de adaos, întorcându-ne la situația din 2009.
Opinăm că este eronată prezentarea creșterii prețurilor la medicamente în procente, dacă se face referire doar la medicamente care, în prezent costă 1 leu, iar după aplicarea metodologiei de prețuri adoptate vor costa 3 lei, atât timp cât cheltuielile sunt în sumă fixă și, per total portofoliu, adaosul în sumă nu crește. De asemenea, în mod voit, se evită a se face referire la medicamentele care prin aplicarea grilei propuse de HG 800/2016 vor avea un adaos mai mic.

Grila propusă de Colegiul Farmaciștilor din România vine în întâmpinarea obiectivului de a asigura sustenabilitatea farmaciilor, în special a celor mici și a farmaciilor din mediul rural care se adresează celor mai vulnerabile financiar categorii de pacienți, tocmai cei cărora trebuie să le fie asigurat accesul la medicamente ieftine (fiind cunoscut interesul acestora pentru medicamente din categoria de preț 0-50 lei), precum și la servicii farmaceutice de calitate. Pentru a putea continua să oferim servicii farmaceutice de calitate, acestea trebuie plătite corect.
În contextul noii propuneri avansate de Ministerul Sănătății, organizația noastră își manifestă temerea că noua intenție de reglementare va conduce la diminuarea numărului de farmacii, în special a farmaciilor mici și a celor din mediul rural, acest lucru devenind, apreciem noi, o barieră în accesul pacienților la medicamente, fapt contrar scopului declarat al ministerului de a înlesni accesul medicamentelor pe piață.

Propunerile și observațiile noastre nu implică cheltuieli suplimentare din partea statului și, de asemenea, o analiză atentă a întregii grile va releva existența unor medicamente care au adaosuri comerciale mai mici decât în prezent în cazul celor mai scumpe medicamente din fiecare interval de prețuri.
Totodată, însă, lipsa adoptării acestor măsuri ar determina cu siguranță continuarea seriei de insolvențe în rândul farmaciilor mici și a celor din mediul rural, unde cererea de servicii farmaceutice este foarte ridicată și ar conduce la un impact major atât asupra profesiei, cât și pe plan social. În prezent, în sistemul comunitar își desfășoară activitatea 20000 de farmaciști și încă de două ori mai mulți asistenți și personal auxiliar.

Colegiul Farmaciștilor din România susține implementarea Hotărârii de Guvern nr. 800/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România și menținerea cotelor de adaos la nivelul prevăzut în actul normativ, demers salutat de membrii organizației noastre și apreciat ca un pas în asigurarea unei politici a medicamentului sustenabile. În încheiere, Colegiul Farmaciștilor din România reiterează necesitatea existenței unui dialog real al factorilor decidenți de la nivelul Ministerului Sănătății cu actorii din piața farmaceutică, manifestându-ne disponibilitatea de a participa proactiv la orice dezbatere privind politica de prețuri a medicamentelor, care să identifice cele mai bune soluții în vederea asigurării accesului pacienților la medicamente, în contextul implemetării unei politici sustenabile economic, predictibile, fezabile și armonizate cu realităţile din piață.

Președinte,

Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuliasa

PDF documentDescarca documentul
NOUTATI!