Noutati
Incepand cu data de 01.01.2014, Colegiul Farmacistilor din Romania este membru in Biroul Executiv al Grupului Farmaceutic al Uniunii Europene. (PGEU)
Data: 09/04/2014

PGEU este format din asociațiile profesionale și patronale ale comunităților farmaciștilor din 33 de țări membre ale Uniunii Europene. In prezent PGEU are 26 de membri ordinari si 7 membri observatori.

http://www.pgeu.eu/en/pgeu/members.html

In conducerea acestui for european al farmaciștilor, PGEU, Romania se află alături de alte 7 țări europene: Bulgaria, Irlanda, Italia, Olanda, Slovacia, UK, Ungaria. Biroul Executiv este condus de dl.Stefan Krchnak , reprezentantul Slovaciei, care este totodată și președintele PGEU pentru anul 2014. Din Comitetul Executiv face parte si primvicepreședintele PGEU, dl. Jan Smith, reprezentantul Olandei

Reprezentantul țării noastre, din partea Colegiului Farmacistilor din Romania, este dl farmacist Silviu Laurențiu Constantinescu.

Domnul farmacist Silviu Laurențiu Constantinescu este vicepreședinte al Colegiului Farmaciștilor Prahova din octombrie 2011 si reprezentantul CFR in PGEU din anul 2012. In cadrul Grupului farmaceutic european, acesta s-a remarcat, inca de la inceputul numirii sale , prin poziția pe care a avut-o în privința susținerii proprietății farmacistului asupra farmaciei, așa cum aceasta este legiferată in multe țări europene cu tradiție, precum și prin propunerile făcute in privința completării legislației farmaceutice europene.

Nu în ultimul rând, alături de colegii farmaciști din Grecia, a militat pentru interzicerea liberalizării pieței farmaceutice din această țară, fapt pentru care a primit mulțumiri din partea președintelui organizației profesionale a farmaciștilor greci , Dimitrios Karageorgiou.

Activitatea domnului Constantinescu în cadrul PGEU a determinat alegerea Romaniei in Biroul executiv al acestei organizații profesionale de nivel european.

La conferința CFR din luna mai 2013, cu tema ”Farmacia românească incotro?”,dl Constantinescu a făcut toate diligențele necesare pentru a asigura prezența la lucrările conferinței a d-lui JOHN CHAVE, secretarul general al PGEU.
Farmaciștii prezenți la această conferință, au avut prilejul să audieze prezentarea d-lui John Chave, despre situația farmaciei în țările membre ale UE precum și o perspectivă asupra viitorului profesiei de farmacist.

La conferința pe care CFR o va organiza in 5-6 iunie 2014, cu tema ”Publicitatea medicamentelor-Punctul pe i ” , dl Constantinescu va asigura prezența d-lui PIOTR BOHATER, reprezentantul Poloniei in PGEU, care va prezenta legea poloneză privind publicitatea medicamentelor.

Prezența Romaniei în conducerea PGEU, este un eveniment de o deosebita importanță pentru lumea farmaceutică , imbunatățirea imaginii țării noastre in Europa fiind una dintre prioritățile Colegiului Farmaciștilor din Romania.

Biroul executiv

NOUTATI!