Noutati
Informare
Data: 14/12/2017


Va anunțăm ca a fost publicată Ordonanța de Urgența (OUG) 88/2017 in Monitorul Oficial 974/07.12.2017 pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sănatății, prin care se prorogă termenele prevăzute inițial de Legea 185/2017 (privind asigurarea calității in sistemul de sănătate) referitor la obligativitatea inscrierii in procedura de acreditare la ANMCS. Astfel, prin pct. 13 din OUG se introduce alineatul 5 in cadrul art. 249 din lege:

"Prin excepție de la prevederile alin. (3) si art. 20 alin. (2) din Legea nr 185/2017 privind asigurarea calității in sistemul de sănătate, in anul 2018, in sistemul de asigurări sociale de sănătate se incheie contracte cu unități sanitare autorizate si evaluate in condițiile legii".

Altfel spus, dovada de inscriere in procedura de autorizare la ANMCS (Autoritatea Națională de Management al Calității in Sănătate) nu mai este document obligatoriu, in anul 2018, pentru incheierea contractelor (si a actelor adiționale) cu casele județene de asigurări de sănătate.
NOUTATI!