Noutati
Inhibitori de tirozin-kinaza BCR-ABL (imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib) – Necesitatea de a efectua o testare prealabila a pacientilor pentru depistarea infectiei cu virusul hepatitei B, inainte de inceperea tratamentului, din cauza riscului de reactivare a hepatitei B
Data: 28/03/2016

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,

De comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) şi Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Deținătorii Autorizațiilor de punere pe piață doresc să vă informeze cu privire la următoarele:

Rezumat:

La pacienţii care sunt purtători cronici ai virusului hepatitei B (VHB) au apărut cazuri de reactivare a VHB după ce li s-au administrat inhibitori de tirozin-kinază (ITK) BCR-ABL. Unele cazuri de reactivare a VHB au avut ca rezultat insuficienţă hepatică acută sau hepatită fulminantă, care au determinat fie transplantul hepatic, fie decesul.

Recomandări:

- Pacienţii trebuie testaţi pentru infecţia cu VHB înainte de iniţierea tratamentului cu ITK BCR-ABL.
- Este necesară consultarea specialiştilor în boli hepatice şi în tratamentul infecţiei cu VHB înaintea începerii tratamentului la pacienţii cu serologie pozitivă pentru VHB (inclusiv cei cu boală activă) şi la pacienţii care prezintă rezultate pozitive la testele pentru infecţia cu VHB în timpul tratamentului.
- Este recomandată monitorizarea atentă a purtătorilor de VHB care necesită tratament cu ITK BCR-ABL pentru depistarea semnelor şi simptomelor infecţiei active cu VHB pe întreaga durată a tratamentului şi timp de câteva luni după terminarea acestuia.

Informaţii suplimentare referitoare la problema de siguranţă şi recomandările respective


Recent, o analiză cumulativă a datelor din studiile clinice şi din experienţa de după punerea pe piaţă a evidenţiat faptul că la purtătorii cronici ai VHB poate avea loc reactivarea VHB după ce li s-au administrat ITK BCR-ABL. Unele dintre aceste cazuri au dus la insuficienţă hepatică acută sau hepatită fulminantă care au determinat fie transplantul hepatic, fie decesul.

Aceste raportări indică faptul că reactivarea VHB poate apărea în orice moment în timpul tratamentului cu ITK. Unii dintre aceşti pacienţi au avut antecedente documentate de hepatită B, iar, în alte cazuri, profilul serologic la momentul iniţial nu a fost cunoscut. La reactivarea VHB, a fost diagnosticată o creştere a încărcăturii virale sau serologie pozitivă.

Reactivarea VHB este considerată un efect de clasă al ITK BCR-ABL, deşi, în prezent, mecanismul şi frecvenţa reactivării VHB în timpul expunerii la ITK BCR-ABL nu sunt cunoscute.

Conform recomandărilor Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) şi autorităţilor naţionale competente, Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) şi prospectul tuturor ITK BCR-ABL vor fi actualizate pentru a reflecta noile informaţii de siguranţă.

Apel la raportarea de reacţii adverse

Profesioniştilor din domeniul sănătăţii li se aminteşte să continue să raporteze reacţiile adverse suspectate, asociate cu aceste produse, în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la secţiunea Raportează o reacţie adversă, trimisă către:

Centrul Naţional de Farmacovigilenţă
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
011478 - Bucureşti, România
fax: +4 021 316 34 97
tel: + 4 021 317 11 02
e-mail: adr@anm.ro

Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la datele de contact din Anexă.

În situaţia în care raportaţi o reacţie adversă, vă rugăm să furnizaţi cât mai multe informaţii, inclusiv informaţii privind antecedentele medicale, rezultate ale analizelor, orice medicaţie concomitentă, debutul şi datele de administrare a tratamentului.


Coordonatele de contact ale reprezentanţelor locale ale Deţinătorilor Autorizaţiilor de punere pe piaţă

Dacă aveţi întrebări suplimentare sau solicitaţi informaţii suplimentare privind medicamentele Glivec, Srycel, Tasigna, Bosulif și Iclusig ale companiilor Novartis, Bristol Myers-Squib, Pfizer şi Ariad Pharma, vă rugăm să contactaţi reprezentanțele locale, ale căror date de contact le găsiți în Anexă.


Cu stimă,


Dr. Alexandru Ionel,
Director Medical & DRA
Novartis Pharma Romania Services SRL


Sergiu Mosoia
Director Medical
Pfizer Romania SRL


Simona Olaru
Director Medical
Bristol-Myers Squibb Marketing Services SRL


Ingrid Panturu
Director Medical
Angelini Pharmaceuticals Romania

Anexa

Denumirea comercială, concentraţia, forma farmaceutică Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă Comercializat în România Datele locale de contact privind farmacovigilenţa şi informaţii suplimentare
Glivec (imatinib)
50 mg capsule
100 mg capsule
100 comprimate filmate
400 mg comprimate filmate
Novartis Europharm Ltd, Marea Britanie Nu
Da
Nu
Nu
Novartis Pharma Services Romania Srl
Lakeview Office Building 301-311, B-dul Barbu Vacarescu, et. 1, sector 2, 020276, București Romania
Telefon: + 4 021 310 44 30
Fax: +4 021 310 40 29
Email: drugsafety.romania@novartis.com
informatie.medicala@novartis.com
Sprycel (dasatinib)
20 mg comprimate filmate
50 mg comprimate filmate
70 mg comprimate filmate
80 mg comprimate filmate
100 mg comprimate filmate
140 mg comprimate filmate
BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG Da Bristol-Myers Squibb Marketing Services SRL
Clădirea Europe House, B-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-
53, et. 5, sector 1, 010665, București Romania
Telefon: +40 21 272 16 00
Fax: +40 21 272 16 74
Email: safety_romania@bms.com
medinfo.romania@bms.com
Tasigna (nilotinib)
150 mg capsule
200 mg capsule
Novartis Europharm Ltd, Marea Britanie Da Novartis Pharma Services Romania Srl
Lakeview Office Building 301-311, B-dul Barbu
Vacarescu, et. 1, sector 2, 020276, București Romania Telefon: + 4 021 310 44 30
Fax: +4 021 310 40 29
Email:
drugsafety.romania@novartis.com
informatie.medicala@novartis.com
Bosulif (bosutinib)
100 mg comprimate filmate
500 mg comprimate filmate
Pfizer Ltd, Marea Britanie Nu Pfizer Romania SRL
Willbrook Platinum Business and Convention Center
Şos. Bucureşti-Ploieşti 172-176, Clădirea B, et. 5, sect.
1, 013686, Bucureşti, România Tel: +40 21 207 28 00
Fax: +40 21 207 28 06
e-mail:
ROU.AEReporting@pfizer.com
MedicalInformationRomania@pfizer.com
Iclusig (ponatinib)
15 mg comprimate filmate
30 mg comprimate filmate
45 mg comprimate filmate
ARIAD Pharma Ltd, Marea Britanie Nu Angelini Pharmaceuticals Romania
Str. Drumea Rădulescu nr.52, Sector 4, București
Fax: +4 021 331 67 86
Tel: +4 021 331 67 67
Persoana de contact:
Farm. Alina Gogoașă
Email: alina.gogoasa@angelini.ro
Tel: +4 0740 101 625
NOUTATI!