Noutati
Intreruperea temporara a aprovizionarii cu medicamentul Tygacil 50 mg pulbere pentru solutie perfuzabila (tigeciclina)
Data: 26/01/2016

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,

Compania Pfizer dorește să vă informeze cu privire la întreruperea temporară a aprovizionării cu medicamentul Tygacil 50 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă în România, ca urmare a 3 investigaţii în curs de desfăşurare, care au impact asupra eliberării loturilor de Tygacil. Aceste evenimente au determinat o întrerupere a comercializării Tygacil 50 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă de către Pfizer România începând cu data de 04 ianuarie 2016.

În timp ce investigaţiile pentru determinarea cauzelor care au dus la aceste evenimente sunt în curs de desfăşurare, datele verificate până în prezent nu indică niciun impact asupra calităţii, siguranţei sau eficacităţii medicamentului care există în prezent pe piața din România.

Compania Pfizer recunoaște importanța tigeciclinei și depune toate eforturile pentru reluarea cât mai curând posibil a aprovizionării furnizorilor de servicii medicale cu Tygacil 50 mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă.

Compania Pfizer nu poate face recomandări specifice privind opțiunile de tratament alternative pentru Tygacil. În lipsa medicamentului Tygacil, profesioniştii din domeniul sănătăţii trebuie să stabilească din punct de vedere clinic cea mai adecvată terapie pentru pacienţii lor.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale/Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă, trimisă către:

Centrul Naţional de Farmacovigilenţă
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
011478 Bucureşti, România
fax: +4 021 316 34 97
tel: + 4 0757 117 259
e-mail: adr@anm.ro

De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse suspectate şi direct către compania Pfizer utilizând unul din următoarele detalii de contact:

email: ROU.AEReporting@pfizer.com
Tel: +40.21.207.2831
Fax: +40.21.207.2806

Pentru compania Pfizer asigurarea siguranței pacientului și a calității medicamentelor sale este de cea mai mare importanță. Regretăm inconvenientul pe care acest eveniment îl poate crea pentru dumneavoastră și pentru pacienții dumneavoastră.

Dacă aveți întrebări referitoare la aceste informaţii sau dacă doriți informaţii suplimentare, vă rugăm să folosiţi unul dintre următoarele detalii de contact:

email: MedicalInformationRomania@pfizer.com
Tel: +40.21.207.2800


Cu sinceritate,


Sergiu Mosoia
Director Medical

Ionuţ Viorel Mocanu
GEP Senior Manager Medical Lead

NOUTATI!