Noutati
Medicamentul Corlentor/Procoralan (clorhidrat de ivabradina), comprimate filmate 5 mg si 7,5 mg:
Noi contraindicatii si recomandari pentru reducerea la minimum a riscului de aparitie a evenimentelor cardiovasculare si a bradicardiei severe
Data: 09/12/2014

Stimate profesionist în domeniul sănătăţii,
 
Compania Servier doreşte să vă informeze în legătură cu noile recomandări de utilizare a ivabradinei, în scopul reducerii la minimum a riscului de apariţie a evenimentelor cardiovasculare şi a bradicardiei severe.
 
Rezumat:
 

 • Pentru tratamentul simptomatic al pacienţilor cu angină pectorală stabilă, utilizarea ivabradinei trebuie iniţiată numai în cazul unei valori a frecvenţei cardiace în repaus a pacientului mai mare sau egale cu 70 de bătăi pe minut (bpm).
 • Tratamentul cu ivabradină trebuie întrerupt dacă simptomele de angină nu se ameliorează în decurs de 3 luni.
 • În prezent, utilizarea concomitentă a ivabradinei cu verapamil sau diltiazem este contraindicată.
 • Anterior iniţierii tratamentului sau în caz de modificare a dozelor, frecvenţa cardiacă trebuie monitorizată frecvent, inclusiv prin măsurători în serie, ECG sau monitorizare ambulatorie timp de 24 ore.
 • Riscul de apariţie a fibrilaţiei atriale este crescut la pacienţii trataţi cu ivabradină. Se recomandă monitorizarea clinică regulată pentru evaluarea apariţiei fibrilaţiei atriale. În cazul apariţiei fibrilaţiei atriale în timpul tratamentului, raportul dintre beneficiile şi riscurile continuării tratamentului trebuie reevaluat atent.
 
Medicilor prescriptori li se reamintesc următoarele aspecte:

 • Pentru tratamentul simptomatic al pacienţilor cu angină pectorală stabilă, ivabradina este indicată la adulţi cu intoleranţă sau contraindicaţie la beta-blocante, sau, în asociere cu acestea, la pacienţi insuficient controlaţi cu o doză optimă de beta-blocant.
 • Doza de iniţiere nu trebuie să depăşească 5 mg ivabradină, de două ori pe zi.
 • În situaţia în care, după trei-patru săptămâni de tratament, pacientul este încă simptomatic, doza de ivabradină poate fi crescută la 7,5 mg, de două ori pe zi, cu condiţia unei bune tolerări a dozei iniţiale şi a unei valori a frecvenţei cardiace în repaus de peste 60 bpm. Efectul măririi dozei asupra frecvenţei cardiace trebuie monitorizat atent.
 • Doza de întreţinere nu trebuie să depăşească 7,5 mg ivabradină, de două ori pe zi.
 • In situaţia scăderii frecvenţei cardiace în repaus sub 50 de bătăi pe minut (bpm) în timpul tratamentului, sau a apariţiei de simptome asociate bradicardiei, doza trebuie redusă treptat, posibil până la cea mai mică doză, de 2,5 mg, de două ori pe zi. După scăderea dozei, frecvenţa cardiacă trebuie monitorizată. Tratamentul trebuie întrerupt dacă frecvenţa cardiacă se menţine sub 50 bpm sau dacă simptomele de bradicardie persistă, chiar şi după reducerea dozei.
 
Prezenta comunicare este transmisă de comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM).
 
Informaţii suplimentare privind problemele de siguranţă şi recomandările respective:
 
Recomandările de mai sus s-au făcut ca urmare a evaluării rezultatelor studiului SIGNIFY. Acest studiu randomizat, controlat placebo, a fost efectuat la 19.102 de pacienţi cu boală coronariană fără insuficienţă cardiacă manifestă clinic.
 
Pacienţii din grupul tratat cu ivabradină au început tratamentul cu o doză mai mare decât cea recomandată, adică 7,5 mg de două ori pe zi (sau 5 mg de două ori pe zi, pentru vârsta > 75 ani), mărită apoi până la 10 mg, de două ori pe zi, ceea ce reprezintă o doză mai mare decât doza de iniţiere recomandată, de 5 mg de două ori pe zi şi decât doza maximă de 7,5 mg, de două ori pe zi.
 
Tratamentul cu ivabradină nu a demonstrat un efect benefic în ceea ce priveşte obiectivul compus primar (OCP), şi anume deces de cauză cardiovasculară şi infarct miocardic non-fatal: rata de risc 1,08, 95% IÎ [0,96–1,20], p=0,197 (incidenţă anuală 3,03%, comparativ cu 2,82%). În plus, într-un subgrup prestabilit de pacienţi cu angină pectorală simptomatică (clasa CCS II sau mai mare) (n=12.049), s-a observat o creştere uşoară, semnificativă statistic a OCP în asociere cu administrarea de ivabradină: rata de risc 1,18, 95% IÎ [1,03–1,35], p=0,018 (incidenţă anuală 3,37%, comparativ cu 2,86%). Tendinţe similare s-au observat pentru componentele OCP, cu creşteri nesemnificative statistic ale riscului de deces de cauză cardiovasculară (rată de risc 1,16, 95% IÎ [0,97–1,40], p=0,105, incidenţă anuală 1,76%, comparativ cu 1,51%) şi ale riscului de infarct miocardic non-fatal (rată de risc 1,18, 95% IÎ [0,97–1,42], p=0,092, incidenţă anuală 1,72%, comparativ cu 1,47%). În grupul la care s-a administrat ivabradină nu s-au înregistrat mai multe morţi subite comparativ cu grupul de control, ceea ce sugerează absenţa efectului proaritmic ventricular al ivabradinei. Doza utilizată în acest studiu, mai mare decât cea autorizată, nu explică în totalitate rezultatele.
 
În populaţia generală, s-a observat o incidenţă semnificativ mai mare a bradicardiei (simptomatice şi asimptomatice) la pacienţii trataţi cu ivabradină, comparativ cu cei la care s-a administrat placebo (17,9%, comparativ cu 2,1%), mai mult de 30% dintre pacienţii din grupul tratat cu ivabradină prezentând cel puţin o dată scăderea sub 50 bpm a valorii frecvenţei cardiace în repaus. În timpul studiului, la 7,1% dintre pacienţi s-au administrat verapamil, diltiazem sau inhibitori puternici ai citocromului CYP 3A4.
În studiul SIGNIFY, fibrilaţia atrială s-a observat la 5,3% dintre pacienţii cărora li s-a administrat ivabradină, comparativ cu 3,8% dintre cei cu placebo. Într-o analiză combinată a tuturor studiilor de fază II/III, efectuate dublu-orb şi controlate cu placebo, cu o durată de cel puțin 3 luni, care au inclus peste 40.000 pacienți, incidenţa fibrilaţiei atriale a fost de 4,86% la pacienţii trataţi cu ivabradină, comparativ cu 4,08% în grupurile de control, ceea ce corespunde unei rate a riscului de 1,26, 95% IÎ [1,15-1,39].
 
În completarea recomandărilor de mai sus, dorim să subliniem faptul că informaţiile despre medicament vor fi actualizate cu date suplimentare, cu privire la următoarele aspecte:
 

 • Ivabradina este indicată numai pentru tratamentul simptomatic al anginei pectorale stabile, deoarece ivabradina nu prezintă beneficii în ceea ce priveşte evenimentele cardiovasculare (de exemplu, infarct miocardic sau deces de cauză cardiovasculară) la pacienţii cu angină pectorală simptomatică.
 
 • Pacienţii trebuie informaţi asupra semnelor şi simptomelor de fibrilaţie atrială, recomandându-li-se să se adreseze medicului în caz de apariţie a acestora.
 
 • În cazul în care răspunsul simptomatic la tratament este limitat iar valoarea frecvenţei cardiace de repaus nu se reduce semnificativ clinic în decurs de 3 luni, trebuie avută în vedere întreruperea tratamentului.
 
 
Apel la raportarea reacţiilor adverse:
 
Este important să raportaţi orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentului Corlentor/Procoralan, către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale/Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă, trimisă către:
 
Centrul Naţional de Farmacovigilenţă
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, Sector 1,
011478 Bucureşti, România
fax: +4 021 316 34 97
tel: + 4 0757 117 259
e-mail: adr@anm.ro
 
Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţa în România a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, respectiv către compania Servier Pharma S.R.L., la următoarele date de contact:
 
Servier Pharma S.R.L.
S-Park
Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A1, etaj 3, sector 1, Bucureşti
România
Tel: +4 021 528 52 84
Fax: +4 021 529 58 09
e-mail: servier.pv@ro.netgrs.com
 
 
Datele de contact ale reprezentanţei locale a Deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:
 
Pentru întrebări sau informaţii suplimentare referitoare la această comunicare, vă rugăm să contactaţi Departamentul de Informaţii Medicale al companiei Servier Pharma S.R.L.:
 
Servier Pharma S.R.L.
S-Park
Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A1, etaj 3, Sector 1, Bucureşti
România
Tel: 021 528 52 80
Fax: 021 528 52 81

NOUTATI!