Noutati
Retinoizi cu administrare pe cale orala si topica actualizari cu privire la teratogenicitate si tulburarile neuropsihice
Data: 22/10/2018


1Actanac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel (clindamicină+tretinoin)
Epiduo 1 mg/25 mg/g gel (adapalena+peroxid de benzoil)
Isotrexin 0,5 mg/g+20 mg/g gel (isotretinoin+eritromicină)
Neotigason 10 mg capsule (acitretin)
Roaccutane 10 mg capsule moi (isotretinoin)
Sotret 10 mg capsule moi (isotretinoin)
Sotret 20 mg capsule moi (isotretinoin)
Vesanoid 10 mg capsule moi (tretinoin)

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

De comun acord cu Agenția Europeană a Medicamentului și cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață pentru medicamentele care conţin retinoizi cu administrare orală şi topică (acitretin, adapalena, isotretinoin și tretinoin), comercializate pe teritoriul României, companiile Actavis Group Ptc Ehf., Galderma International, Terapia S.A. România, Roche Romania SRL, GlaxoSmithKline SRL (GSK), Meda Pharma Gmbh & Co. Kg şi CN Unifarm S.A., doresc să vă informeze cu privire la următoarele aspecte:

Rezumat
Teratogenicitate
 • Retinoizii cu administrare orală sunt puternic teratogeni şi nu trebuie utilizaţi în timpul sarcinii.
 • În cazul femeilor aflate la vârsta fertilă, medicamentele cu administrare orală care conţin retinoizii acitretin, alitretinoin şi isotretinoin trebuie utilizate cu respectarea condiţiilor din Programul de prevenire a sarcinii (PPS).
 • Riscurile administrării pe cale orală a medicamentelor care conţin retinoizi trebuie discutate cu pacientele înainte de a le prescrie acitetrin, alitretinoin şi isotretinoin, utilizând materiale educaționale revizuite şi simplificate.
 • De asemenea, retinoizii cu administrare topică sunt contraindicaţi la gravide şi la femeile care doresc să rămână gravide, ca măsură de precauţie.
Tulburări neuropsihice
 • La pacienţii la care s-au administrat retinoizi pe cale orală au fost raportate rare cazuri de depresie, depresie agravată, anxietate şi modificări ale dispoziţiei.
 • Pacienţii aflaţi în tratament cu retinoizi administraţi pe cale orală, precum şi familiile acestora, trebuie informaţi că pot prezenta modificări de dispoziţie şi/sau comportament la care să fie atenţi şi pe care să le raporteze medicului, în cazul apariţiei.
 • Toţi pacienţii trataţi cu retinoizi cu administrare pe cale orală trebuie monitorizaţi pentru apariţia semnelor şi simptomelor de depresie şi, dacă este necesar, se recomandă un tratament adecvat. O atenţie specială trebuie acordată pacienţilor cu antecedente de depresie.
Informaţii generale privind datele de siguranţă
Medicamentele care conţin retinoizi sunt disponibile în forme farmaceutice cu administrare orală sau topică şi sunt utilizate pe scară largă în tratamentul diverselor forme de acnee, forme cronice severe de eczemă a mâinilor care nu răspund la corticoterapie, forme severe de psoriazis şi tulburări de keratinizare. Tretinoinul poate fi utilizat şi în tratamentul leucemiei premielocitare. Bexaroten este utilizat în tratamentul manifestărilor cutanate ale stadiilor avansate de limfom cu celule T.
În urma unei analize aprofundate recente a tuturor datelor relevante, Comitetul EMA de evaluare a riscurilor în materie de farmacovigilență a subliniat importanţa informaţiilor oferite pacienţilor şi cadrelor medicale (prin intermediul Informaţii despre medicament şi a materialelor educaționale) cu privire la teratogenitate şi tulburările neuropsihice.

Riscul teratogen
Retinoizii cu administrare orală (acitretin, alitretinoin, bexarotene, isotretinoin şi tretinoin) sunt puternic teratogeni.
Utilizarea de acitretin, alitretinoin şi isotretinoin la femeile aflate la vârstă fertilă trebuie să respecte condiţiile din Programul de prevenire a sarcinii (PPS). În ceea ce priveşte bexaroten şi tretinoin cu administrare orală, se consideră că, având în vedere indicaţiile oncologice care fac obiectul asistenţei specializate în mediul spitalicesc, precum şi populaţia de pacienţi vizată, măsurile existente la momentul actual sunt adecvate, nefiind prin urmare necesară implementarea unui PPS.
Analiza a evaluat, de asemenea, datele disponibile cu privire la siguranţa retinoizilor cu administrare topică (adapalena, alitretinoin, isotretinoin, tazarotene şi tretinoin) pe durata sarcinii. Datele evidenţiază faptul că nivelul de expunere sistemică este neglijabil după aplicarea topică şi că este puţin probabil ca aceste produse să genereze reacţii adverse fetale. Cu toate acestea, este un fapt recunoscut că omul este una dintre cele mai sensibile specii la toxicitatea retinoidă. Plecând de la aceste premise, s-a considerat că este recomandabilă o abordare precaută şi că utilizarea retinoizilor cu administrare topică trebuie contraindicată pe durata sarcinii şi la femeile care doresc să rămână gravide.

Tulburări neuropsihice
La pacienţii trataţi cu retinoizi cu administrare orală au fost raportate cazuri de depresie, depresie agravată, anxietate şi modificări ale dispoziţiei. Dovezile disponibile din literatura de specialitate publicată şi rapoartele de caz individuale indică rezultate contradictorii ale studiilor, studiile publicate fiind grevate de o serie de limitări. Din acest motiv, nu a putut fi delimitată o creştere netă a riscului de tulburări psihice la persoanele la care se administrează retinoizi pe cale orală, comparativ cu cele care nu urmează acest tratament. Mai mult decât atât, este un fapt recunoscut că pacienţii cu afecţiuni cutanate severe sunt expuşi ei înşişi unui risc crescut de tulburări psihice. Se recomandă ca pacienţii în tratament cu retinoizi pe cale orală să fie informaţi despre posibilitatea de apariţie a modificărilor de dispoziţie şi comportament, cât şi despre necesitatea de a se adresa medicului în această eventualitate. Orice pacient care prezintă semne de depresie trebuie îndrumat către un medic specialist pentru tratament adecvat, dacă este necesar. O atenţie specială trebuie acordată pacienţilor trataţi cu retinoizi pe cale orală şi cu depresie în antecedente, şi toţi pacienţii trebuie monitorizaţi pentru semne de depresie.
Analiza a evaluat, de asemenea, datele disponibile cu privire la siguranţa retinoizilor cu administrare topică (adapalena, alitretinoin, isotretinoin, tazarotene şi tretinoin). Conform datelor respective, nivelul de expunere sistemică este neglijabil după aplicarea topică şi asocierea acestuia cu riscul de tulburări psihice este puţin probabilă.
Informaţiile despre medicament vor fi actualizate pentru a include rezultatele acestei analize. Materialele educaționale cu privire la retinoizii cu administrare orală vor fi elaborate şi distribuite medicilor prescriptori, farmaciştilor şi pacienţilor.


Apel la raportarea de reacții adverse
Este important să raportaţi orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentelor care conțin acitretin, adapalena, isotretinoin și tretinoin, către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), la secţiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1,
București 011478- RO, România
Tel: + 4 021 317 11 02
Fax: +4 0213 163 497
E-mail: adr@anm.ro
www.anm.ro

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanțele locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață (DAPP), la următoarele date de contact:
DAPP Medicament Email Telefon Fax
ROCHE ROMÂNIA SRL Roaccutane 10 mg capsule moi romania.drug_safety@roche.com +40212064748 +40372003290
ACTAVIS GROUP PTC EHF - ISLANDA Neotigason 10 mg capsule safety.romania@teva-romania.ro +40212306524 +40212306523
GALDERMA INTERNATIONAL - FRANȚA Epiduo 1 mg/25 mg/g gel pharmacovigilance@neolapharma.ro: pharmacovigilance@neolapharma.ro +40212331781 +40212331782
TERAPIA S.A.
ROMÂNIA
Sotret 10 mg capsule moi romania.office@sunpharma.com +40264501502 +40264415.097
TERAPIA S.A.
ROMÂNIA
Sotret 20 mg capsule moi romania.office@sunpharma.com +40264501502 +40264415.097
GLAXOSMITHKLINE (GSK) S.R.L. - ROMÂNIA Isotrexin 0,5 mg/g+20 mg/g gel farmacovigilenta.romania@gsk.com +40213028208 +40213028209
MEDA PHARMA GMBH & CO. KG – GERMANIA Actanac 10 mg/g +0,25 mg/g gel lacramioara.oganovici@softlex.ro
pv.romania@mylan.com
+40724214567
0372.579.004
+40314013738
0371.600.328
CN UNIFARM S.A. - ROMANIA Vesanoid 10 mg capsule moi farmacovigilenta@
unifarmromania.ro
+40752265033 +40374930477


Aceste medicamente fac obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Deținătorilor de autorizație de punere pe piață

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:
DAPP/ Reprezentant al DAPP Adresa Medicament Email Telefon Fax
ROCHE ROMÂNIA SRL Piaţa Presei Libere, Nr. 3-5, Clădirea City Gate – Turnul de Sud, Departamentul Medical, etaj 6, Sector 1, 013702, Bucureşti, România Roaccutane 10 mg capsule moi romania.medinfo@roche.com

 
+40212064748 +40372003290
TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L. Calea 13 Septembrie nr 90, etaj 9, sector 5, București, România Neotigason 10 mg capsule safety.romania@teva-romania.ro +40212306524 +40212306523
GALDERMA INTERNATIONAL - FRANȚA Str. Biharia, nr. 67-77, Clădirea F, sector 1, 013981 Bucureşti, România Epiduo 1 mg/25 mg/g gel office.neola@neolapharma.ro; pharmacovigilance@neolapharma.ro +40212331781 +40212331782
TERAPIA S.A.
ROMÂNIA

 
Str Fabricii nr 124
Cluj-Napoca, 400632
România
Sotret 10 mg capsule moi romania.office@sunpharma.com +40264501502 +40264415097
TERAPIA S.A.
ROMÂNIA
Str Fabricii nr 124
Cluj-Napoca, 400632
România
Sotret 20 mg capsule moi romania.office@sunpharma.com +40264501502 +40264415097
GLAXOSMITHKLINE (GSK) S.R.L. - ROMÂNIA Opera Center One, str. Costache Negri nr. 1-5, et 5 şi 6 (zona 1), Cod 050552, sector 5, Bucureşti, România Isotrexin 0,5 mg/g+
20 mg/g gel
medical.ro@gsk.com +40213028208 +40213028209
MEDA PHARMA GMBH & CO. KG – GERMANIA Floreasca Business Park, Cladirea B, Parter, Calea Floreasca, nr. 169A, corp B, parter, sector 1, Bucuresti, Romania Actanac 10 mg/g + 0,25 mg/g gel lacramioara.oganovici@softlex.ro


pv.romania@mylan.com

 
+40724214567
0372.579.004
+40314013738
0371.600.328
CN UNIFARM S.A. - ROMÂNIA Str. Av. Ștefan Sănătescu Nr. 48, Sector 1, București 011478, Romania Vesanoid 10 mg capsule moi farmacovigilenta@unifarmromania.ro; +40752265033 +40374930477

Anexă - Condiţii prevăzute în Programul de prevenire a sarcinii pentru retinoizii cu administrare orală, acitretin şi isotretinoin
 • Programul de prevenire a sarcinii (PPS) în cazul utilizării de retinoizi cu administrare pe cale orală a fost simplificat şi armonizat astfel încât să furnizeze informaţii clare şi concise atât profesioniştilor din domeniul sănătăţii, cât şi pacienţilor. Orice utilizare a medicamentelor care conţin acitretin, alitretinoin şi isotretinoin la paciente cu potenţial fertil trebuie să aibă loc în contextul unui Program de prevenire a sarcinii. Condiţiile Programului de prevenire a sarcinii impun medicilor prescriptori să se asigure că fiecare pacientă înţelege că retinoizii cu administrare pe cale orală constituie un risc pentru făt şi nu trebuie administraţi pe durata sarcinii;
 • Pacienta înţelege şi acceptă necesitatea contracepţiei eficace, fără întrerupere, cu cel puţin o lună înainte de începerea tratamentului, pe durata tratamentului şi timp de o lună (3 ani pentru acitretin) după încheierea acestuia;
 • Pacienta înţelege necesitatea şi acceptă efectuarea de teste de sarcină şi monitorizări periodice înainte de inițierea tratamentului, în mod ideal în fiecare lună pe parcursul tratamentului şi timp de 1 lună după încheierea acestuia (la intervale de 1-3 luni după terminarea tratamentului cu acitretin, timp de 3 ani).
 • În situaţia în care rămâne gravidă sau crede că ar putea fi gravidă, pacienta trebuie să întrerupă administrarea de acitretin sau isotretinoin imediat şi să consulte de urgenţă un medic.
Cu stimă,

Dr. Marius Ursa, Medical Director, Roche Romania S.R.L.
Ana-Maria Cucu, Assoc. Director External Affairs Division, Teva Pharmaceuticals S.R.L.
Dr. Lavinia Bran, Medical Director, Head of Medical Affairs, Neola Pharma SRL
Dr. Adina Soboslai, Consilier Medic, Terapia SA România
Dr. Laura Adela Munteanu, Medical Director, GlaxoSmithKline SRL Romania
Farm. Pr. Lacramioara Oganovici, Regulatory Affairs and Pharmacovigilance Local contact for MEDA Pharma GmbH Portfolio
Farm. Orlanda Adriana, Farmacist Responsabil Farmacovigilența, C.N. Unifarm S.A
1 Aceste medicamente fac obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate.

NOUTATI!