Noutati
Simpozionul aniversar
dedicat împlinirii a 90 de ani de la
înfiinţarea Facultăţii de Farmacie din Bucureşti
Data: 30/05/2013

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„CAROL DAVILA”, BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FARMACIE
 
ASOCIAŢIA CADRELOR DIDACTICE DIN
FACULTATEA DE FARMACIE BUCUREŞTI (ACDFFB)SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE FARMACEUTICE DIN ROMÂNIA (SSFR)
 
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
 
 
organizează
 
Simpozionul aniversar
dedicat împlinirii a 90 de ani de la
înfiinţarea Facultăţii de Farmacie din Bucureşti


Simpozionul va avea loc în ziua de  2 octombrie 2013, ora 1000,
în Aula Facultăţii de Farmacie, Bucureşti, Str. Traian Vuia, nr.6
 
         
Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la acest simpozion până la data de 30.06.2013 prin completarea formularului de înscriere şi trimiterea acestuia la adresa de e-mail: carmen_limban@yahoo.com, sau prin poştă, la adresa Facultatea de Farmacie,       Str. Traian Vuia, nr.6, sector 2,  Bucureşti, cod 020956 (cu menţiunea pentru Conf. Dr. Carmen Limban).

Formularul de înscriere trebuie completat şi trimis prin e-mail (carmen_limban@yahoo.com.),  sau prin poştă, la adresa Facultatea de Farmacie, Str. Traian Vuia, nr.6, sector 2,  Bucureşti, cod 020956 (cu menţiunea pentru Conf. Dr. Carmen Limban),
până cel târziu la data de 30 iunie 2013

Descarca Formular de înscriere

PROGRAM
 
 
2 OCTOMBRIE 2013
 
ORELE 1000- 1400 
 
1000- 1015  - Deschiderea festivităţii: cuvântul Decanului Facultăţii de Farmacie,
                                                           Bucureşti, Prof. Dr. Lupuliasa Dumitru
 
1015- 1115  - Cuvântul invitaţilor
Rectorul UMF „Carol Davila”, Bucureşti
Acad. Ioanel Sinescu
Preşedintele Senatului UMF „Carol Davila”, Bucureşti
Prof. univ. Dr. Adrian Străinu- Cercel                 
Preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale,
Acad. Irinel Popescu
                             Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Medicale a Academiei Române
                                                          Acad. Laurenţiu Mircea Popescu
                             Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice
                                                          Prof. univ. Dr. Constantin Mircioiu 
Decanii Facultăţilor de Farmacie din ţară
 
1115- 1145  - Vizionarea standurilor firmelor care au sponsorizat evenimentul
                 şi pauză de cafea
 
1145- 1245  - Prezentarea realizărilor Facultăţii de Farmacie din Bucureşti: 
Conf. univ. Dr. Cristina Elena Dinu- Pîrvu
Conf. univ. Dr. Doina Drăgănescu
 
1245- 13 00Prezentarea Colecţiei muzeale de istorie a farmaciei:
Conf. univ. Dr. Valentina Soroceanu
 
1300- 1330  - Vizitarea Colecţiei muzeale de istorie a farmaciei
 
1330- 1400  - Vizionarea standurilor firmelor care au sponsorizat evenimentul
 
 
ORELE 1400- 1600 
 
1400- 1600  - Masa festivă
NOUTATI!