Noutati
TYSABRI (natalizumab): actualizarea masurilor pentru reducerea la minimum a riscului de aparitie a leucoencefalopatiei multifocale progresive
Data: 15/03/2016

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,

De comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) şi Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, compania Biogen doreşte să vă readucă în atenţie măsurile esențiale pentru reducerea la minimum a riscului de apariţie a leucoencefalopatiei multifocale progresive (LMP) la pacienţii care primesc tratament cu TYSABRI şi să vă informeze în legătură cu unele măsuri noi şi importante care pot facilita identificarea precoce a LMP, cu scopul de a îmbunătăţi perspectivele evoluţiei clinice la pacienţii care dezvoltă LMP.

Rezumat:

o Analizele recente sugerează următoarele:
- Detectarea precoce a LMP este asociată cu rezultate mai bune.
- Cazurile de LMP care sunt asimptomatice clinic la momentul diagnosticării se pot asocia cu afectare unilobară depistată la scanarea prin IRM (Imagistică prin Rezonanţă Magnetică) mai frecvent decât cazurile de LMP simptomatice, având o rată de supravieţuire mai mare şi rezultate clinice mai bune.

o Trebuie luată în considerare efectuarea mai frecventă a unor examinări imagistice IRM (de exemplu, la fiecare 3-6 luni), folosind un protocol IRM simplificat (care să includă secvenţe FLAIR, în ponderaţie T2 şi DWI) în cazul pacienţilor cu risc mai mare de apariţie a LMP.

o La pacienţii care nu au primit anterior tratament imunosupresor şi au rezultat pozitiv la testarea pentru anticorpi anti-JCV, nivelul de anticorpi anti-JCV (titrul) este asociat cu nivelul riscului de apariţie a LMP.
- Dovezile actuale sugerează faptul că riscul de apariţie a LMP este mic la o valoare a titrului ≤ 0,9 şi creşte substanţial în cazul valorilor peste 1,5 la pacienţii care au urmat tratament cu TYSABRI timp de mai mult de 2 ani.

o Pacienţii cu risc mai mare de apariţie a LMP îi includ pe cei care:
- Au rezultat pozitiv la testarea pentru anticorpi anti-JCV, au primit tratament cu TYSABRI mai mult de 2 ani şi au primit anterior tratament imunosupresor, sau
- Au o valoare mare a titrului de anticorpi anti-JCV, au primit tratament cu TYSABRI mai mult de 2 ani şi nu au primit anterior tratament imunosupresor.

o Pacienţii cu valori mici a titrului de anticorpi anti-JCV şi fără antecedente de utilizare a tratamentului imunosupresor trebuie să fie re-testaţi la fiecare 6 luni după ce ating o vechime de 2 ani a tratamentului.


Vor fi oferite recomandări suplimentare, mai detaliate, în materialul educaţional care se află, în prezent, în pregătire şi care va fi distribuit separat. Pentru un rezumat, vă rugam să citiţi anexa 1.


Informaţii generale referitoare la problema de siguranţă


Riscul de apariţie a LMP la pacienţii care primesc tratament cu TYSABRI este deja cunoscut ca fiind mare la pacienţii care au rezultat pozitiv la testarea pentru anticorpi anti-JCV, care au fost expuşi anterior la tratament imunosupresor, precum şi odată cu creşterea duratei expunerii la TYSABRI (în special, peste 2 ani).

Estimări actualizate privind riscul de apariţie a LMP la pacienţii trataţi cu TYSABRI sunt disponibile din mai multe studii clinice de mare amploare (vezi mai jos). În cazul pacienţilor care nu au antecedente de utilizare a tratamentului imunosupresor, tabelul include acum informații privind asocierea dintre titrul anticorpilor anti-JCV şi riscul de dezvoltare a LMP.

Figura 1 Estimări actualizate pentru riscul de apariţie a LMP la pacienţii trataţi cu TysabriEstimările riscului de apariţie a LMP la pacienţii cu rezultat pozitiv la testarea pentru anticorpii anti-JCV au fost derivate folosind metoda Life Table, pe baza unei cohorte cumulate de 21.696 de pacienţi care au participat la studiile clinice STRATIFY-2, TOP, TYGRIS şi STRATA. O stratificare suplimentară a riscului de apariţie a LMP pe intervale ale titrului anticorpilor anti-JCV la pacienţii fără antecedente de utilizare a tratamentului imunosupresor a fost derivată din combinarea riscului anual global cu distribuţia valorii titrului de anticorpi. Riscul de apariţie a LMP la pacienţii cu rezultat negativ la testarea pentru anticorpii anti-JCV a fost estimat pe baza datelor ulterioare punerii pe piaţă, provenite de la aproximativ 125.000 de pacienţi expuşi.

Ghidul informativ şi de abordare terapeutică pentru medici include informaţii complete privind diagnosticul, stratificarea riscului şi tratamentul LMP. Acesta este actualizat prin adăugarea estimării pentru riscul de apariţie a LMP în diferite subgrupe de pacienţi. Formularele de iniţiere şi continuare a tratamentului, precum şi cardul de avertizare al pacientului sunt, de asemenea, actualizate, fiind introdus şi un formular de întrerupere a tratamentului.

[Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) şi prospectul vor fi, de asemenea, actualizate.]

Apel la raportarea de reacții adverse
Este important să raportaţi orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentului TYSABRI, către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale la secţiunea Raportează o reacţie adversă, trimisă către:

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
011478 Bucureşti, România
fax: +4 021 316 34 97
tel: +4 021 317 11 02
e-mail: adr@anm.ro

Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact:
Medison Pharma S.R.L.
Avantgarde Office Building
Bd. Iancu de Hunedoara 54B, etaj 6
011745, Bucureşti, România
Tel: +40 31 710 40 35
Fax: +40 31 710 40 32
e-mail: info.medical@medison.com.ro

Datele de contact pentru oferirea de informaţii suplimentare se regăsesc în documentaţia aferentă medicamentelor (Rezumatul caracteristicilor produsului şi Prospectul) la adresa: http://www.ema.europa.eu/ema/


Anexa 1

Pentru a reduce la minimum riscul de apariţie a LMP, se recomandă întreprinderea următoarelor acţiuni:

- Înainte de începerea tratamentului cu TYSABRI:
o Consiliaţi pacienţii şi pe cei care îi ingrijesc referitor la riscul de apariţie a LMP, utilizând formularul de iniţiere a tratamentului.
o Informaţi-i despre posibilele simptome clinice precoce la care trebuie să fie atenţi şi despre necesitatea ca acestea să fie raportate urgent, în cazul în care apar.
o Efectuaţi un test iniţial pentru anticorpii anti-JCV pentru a facilita stratificarea riscului de apariţie a LMP. Înainte de iniţierea tratamentului, trebuie să fie disponibilă, ca referinţă, o examinare IRM iniţială recentă (de obicei, nu mai veche de 3 luni).

- În cursul tratamentului cu TYSABRI:
o Monitorizaţi clinic pacienţii la intervale regulate pentru detectarea semnelor şi simptomelor de noi disfuncţii neurologice (de exemplu, simptome motorii, cognitive sau psihice).
o Pe durata tratamentului efectuaţi o examinare IRM cerebrală completă cel puţin o dată pe an.
o Luaţi în considerare LMP în diagnosticul diferenţial al oricărui pacient care prezintă simptome neurologice şi/sau noi leziuni cerebrale evidenţiate de IRM. Reţineţi faptul că au fost raportate cazuri de LMP asimptomatică pe baza rezultatelor IRM şi a rezultatului pozitiv al testului de determinare al ADN-ului virusului JC în LCR.
o La pacienţii cu rezultat negativ la anticorpi, efectuaţi testul pentru anticorpii anti-JCV la fiecare 6 luni. Pacienţii cu valori mici ale titrului şi fără antecedente de utilizare a tratamentului imunosupresor trebuie, de asemenea, să fie retestaţi la fiecare 6 luni după ce ating o vechime de 2 ani a tratamentului.
o După 2 ani de tratament, informaţi din nou pacienţii cu privire la riscul de apariţie a LMP în cazul tratamentului cu TYSABRI.

Pentru pacienţii cu risc mare de apariţie a LMP:

Trebuie luată în considerare efectuarea mai frecventă a acţiunii de screening IRM pentru LMP (de exemplu, la fiecare 3-6 luni), folosind un protocol IRM simplificat (care să includă secvenţe FLAIR, în ponderaţie T2 şi DWI). Detectarea precoce a LMP la pacienţii asimptomatici este asociată cu rezultate mai bune privind evoluţia LMP.
o Dacă se suspectează prezenţa LMP, protocolul IRM trebuie extins pentru a include secvenţe în ponderaţie T1 cu captare substanţă de contrast; de asemenea, trebuie luată în considerare testarea LCR pentru determinarea ADN-ului virusului JC folosind teste PCR ultrasensibile.
o Ocazional, în special la pacienţii cu leziuni mici, examinarea IRM a relevat implicarea LMP exclusiv la nivelul substanței cenuşii.

Dacă se suspectează prezenţa LMP, în orice moment:

- Opriţi tratamentul cu TYSABRI şi investigaţi corespunzător, până când prezenţa LMP este exclusă.

După întreruperea tratamentului cu TYSABRI:

- Consiliaţi pacienţii şi pe cei care îi ingrijesc pentru a continua să fie atenţi la riscul de apariţie a LMP timp de până la 6 luni după întreruperea tratamentului, utilizând formularul de întrerupere a tratamentului.
- Protocolul de monitorizare prin IRM existent trebuie să continue timp de încă 6 luni, întrucât au fost identificate cazuri de LMP în această perioadă de timp după oprirea tratamentului.
NOUTATI!