Noutati
ACTUALIZARE LEGISLAȚIE pe website-ul CFR
Data: 08/01/2024

În secțiunea LEGISLAȚIE/ORDINE s-a operat înlocuirea cu ultimele versiuni actualizate pentru:

ORDIN comun MS și CNAS 1605 / 875/ 2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

ORDIN Nr. 964 din 31 martie 2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică

ORDIN Nr. 180 din 30 martie 2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023

ORDIN comun MS si CNAS 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

ORDIN Nr. 1.648 din 21 iunie 2022 privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populaţie

NOUTATI!