Noutati
ACTUALIZĂRI ȘI NOUTĂȚI LEGISLATIVE
Data: 05/04/2022

În secțiunea LEGISLAȚIE/ HOTĂRÂRI DE GUVERN s-au publicat:

- HOTĂRÂRE Nr. 423 din 25 martie 2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate

- versiunile actualizate în aprilie 2022 pentru:

- HOTĂRÂRE Nr. 720 Republicată din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

- HOTĂRÂRE Nr. 696 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022

NOUTATI!