Noutati
ACTUALIZĂRI ȘI NOUTĂȚI LEGISLATIVE
Data: 19/01/2022

La secțiunea LEGISLAȚIE/ Hotărâri de GUVERN și ORDINE ALE MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII s-au postat versiunile actualizate la 13.01.2022 și respectiv 14.01.2022 pentru:

- HOTĂRÂRE Nr. 696 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022

- ORDIN comun MS și CNAS 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022

NOUTATI!