Noutati
ACTUALIZĂRI ȘI NOUTĂȚI LEGISLATIVE
Data: 29/08/2022

Pentru: ORDIN comun MS și CNAS 564/499+/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora s-a operat pe site, la LEGISLATIE/ORDINE ALE MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII, înlocuirea cu versiunea actualizată în august 2022.

NOUTATI!