Noutati
ACTUALIZĂRI ȘI NOUTĂȚI LEGISLATIVE
Data: 31/05/2021

La sectiunea LEGISLATIE s-au postat:

- LEGE Nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

- versiunile actualizate pentru:

- HOTĂRÂRE Nr. 720 Republicată din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

- HOTĂRÂRE Nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 -2019

NOUTATI!