Noutati
IMPORTANT! COMPLETARE INFORMAȚII ÎN ATENȚIA FARMACIILOR COMUNITARE!
Data: 08/02/2022

Stimați colegi,

In completarea informării trimise în teritoriu (Nr. 481/04.02.2022) și a comunicatului postat pe site (în data de 2.02.2022), ca urmare a adresei din 31.01.2022 a Colegiului Medicilor Veterinari, prezentăm în continuare prevederile legale în vigoare de la 28 ianuarie 2022 cu privire la eliberarea pe o prescripție medicală veterinară a medicamentelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope, de către o farmacie comunitară:

  • ORDINUL ANSVSA Nr. 64 din 16 octombrie 2012

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora, modificat și completat prin:

ORDINUL ANSVSA Nr. 128 din 1 octombrie 2021 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi normele metodologice referitoare la utilizarea acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2012

Semnificative în ceea ce privește eliberarea pe o prescriptie medicală veterinară a medicamentelor care conțin substanțe stupefiante și psihotrope, de către o farmacie comunitară în conditiile legii, sunt Anexa 2 si Anexa 3 la

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi normele metodologice referitoare la utilizarea acestora:

  • Anexa Nr. 2 - la norma sanitară veterinară

Modelul unic al formularului de prescripţie medicală veterinară cu timbru sec pentru eliberarea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope din farmacia comunitară

  • Anexa Nr. 3 la norma sanitară veterinară

NORMELE METODOLOGICE referitoare la utilizarea formularelor de prescripţie medicală pentru eliberarea produselor medicinale veterinare de către farmaciile veterinare sau a produselor medicinale de uz uman de către farmaciile comunitare, ca imprimate cu regim special

Atragem atenția asupra Art 10 si Art. 11:

Art. 10 - Prescrierea de către medicii veterinari a substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope reglementate de Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor care intră sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face exclusiv pe formularul cu timbru sec prevăzut în anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară, care se reţine în farmacia comunitară.

Art. 11 - (1) Formularele cu regim special pentru prescripţiile medicale veterinare fără timbru sec sunt tipărite pe hârtie autocopiativă în trei culori, alb, vernil şi roz; exemplarul de culoare albă, original, este păstrat de către proprietar, exemplarul de culoare vernil este păstrat de către farmacia veterinară sau, în cazul produselor medicinale de uz uman, de către farmacia comunitară, iar exemplarul de culoare roz este păstrat de medicul veterinar care a emis prescripţia; în cazul eliberării parţiale a cantităţii prescrise, prescripţiile nu se reţin de către farmacia veterinară şi sunt anulate parţial prin înscrierea menţiunii «anulat parţial» însoţită de ştampila farmaciei; numărul şi seria prescripţiei eliberate parţial sunt consemnate, după eliberarea produsului medicinal veterinar, în registrul de evidenţă a tranzacţiilor cu produse medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescripţie medicală.

(2) Formularele cu regim special pentru prescripţiile medicale veterinare cu timbru sec sunt tipărite pe hârtie autocopiativă în două culori, vernil şi roz; exemplarul de culoare vernil, original, este păstrat de către farmacia comunitară, iar exemplarul de culoare roz este păstrat de către medicul veterinar care a emis prescripţia.

Pentru luare la cunoștință și corectă implementare, anexăm actele normative menționate:

Pentru vizualizare ORDINUL ANSVSA Nr. 64 din 2012, click aici.

Pentru vizualizare ORDINUL ANSVSA Nr. 128 din 2021 click aici.

Pentru vizualizare NORMA SANITARĂ VETERINARĂ modificată, aplicabilă de la 28 ian 2022 click aici.

Pentru vizualizare NORME METODOLOGICE modificate aplicabile de la 28 ian 2022 click aici.

NOUTATI!