Noutati
IMPORTANT! MESAJUL ORGANIZAȚIEI DE SERIALIZARE A MEDICAMENTELOR DIN ROMÂNIA (OSMR): In atenția Utilizatorilor Finali ai Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM)
Data: 31/01/2022

În vederea îmbunătățirii continue a performanței generale a sistemului, furnizorul soluției informatice generale, Arvato Systems GmbH, actualizează periodic interfața folosită de Utilizatorii Finali (UF) pentru a se conecta la SNVM.
Așa cum am anunțat încă începând din luna iunie 2021, versiunea de interfață V3 utilizată de furnizorii de software pentru a conecta software-ul folosit de UF cu SNVM, va fi deconectată din 1 mai 2022, când va fi lansată versiunea V5.

OSMR reamintește tuturor Utilizatorilor Finali să solicite furnizorilor proprii de servicii software migrarea de urgență la versiunea de interfață V4, înainte de luna mai 2022, folosind documentația pusă la dispoziție de Arvato în portalul: https://www.sws-nmvs.eu.
Neîndeplinirea acestei cerințe în termenul menționat conduce la imposibilitatea respectării de către Utilizatorii Finali (farmacii, distribuitori, spitale, etc) a obligațiilor legale prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

NOUTATI!