Noutati
Informare despre OMS 444/2019 - comunicat de presă Ministerul Sănătății
Data: 10/05/2019

Vă informăm că ieri, 9 mai 2019, Ministerul Sănătății a emis un comunicat de presă cu privire la depunerea documentației privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităților farmaceutice, ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului ministrului sănătății nr. 444/2019:

Ministerul Sănătății, Direcția Politica Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, aduce la cunoștință că, potrivit dizpozițiilor art. 3 alin. (8) din Ordinul ministrului sănătății nr. 444/2019, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 270 și 270 bis din 9 aprilie 2019, partea I.
,, În cazul înfiinţării farmaciilor comunitare şi a drogheriilor documentele se vor depune conform art. 10 alin. (2) şi art. 24 alin. (2) din legea nr. 266/2008, republicată. Pentru înfiinţarea farmaciilor cu circuit închis şi pentru înscrierea de menţiuni pe anexe la autorizaţia de funcţionare, documentaţia va fi transmisă electronic prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe), accesând linkul https://edirect.e-guvernare.ro, la secţiunea corespunzătoare fiecărei direcţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau la secţiunea corespunzătoare Ministerului Sănătăţii. În cazul depunerii electronice a documentelor, acestea vor fi semnate electronic, folosind certificat digital calificat, de către solicitant. Documentele se vor depune la secţiunea corespunzătoare direcţiei de sănătate publică judeţene din raza punctului de lucru supus autorizării."
Prin urmare, începând cu data intrării în vigoare a Ordinului nr. 444/2019, respectiv 25.04.2019, nu se mai acceptă spre înregistrare documentele depuse de unitățile farmaceutice pe suport hârtie, excepție făcând documentele pentru înființarea farmaciei comunitare și a drogheriei, potrivit art. 10, alin. (2) și art. 24, alin. (2) din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, – ,,Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare, solicitantul depune la direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente în copie, pe suport hârtie sau în format electronic: ...".
Pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare, solicitanții vor utiliza certificat digital calificat pentru semnarea electronică a documentelor și își vor crea cont în platforma Punctului de contact unic electronic (PCUe) pentru încărcarea și transmiterea electronică a acestora la secțiunea corespunzătoare fiecărei situații în parte.(atașat regăsiți și anunțul).

Practic, accesând pagina Punctului de contact unic electronic (PCUe) (link-ul de mai sus), selectați din coloana Mediul de afaceri domeniul Sănătate, apoi subdomeniul Sănătate publică, unde veți găsi o listă a DSP-urilor pe județe și pe diverse tipuri de solicitări prevăzute de norme.

IMPORTANT!
ÎN ATENŢIA SOLICITANŢILOR CU PRIVIRE LA ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA
ŞI FUNCŢIONAREA UNITĂŢILOR FARMACEUTICE CA URMARE A INTRĂRII ÎN
VIGOARE A ORDINULUI MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII NR.444/2019


Ministerul Sănătăţii, Direcţia Politica Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, aduce la cunoştinţă că potrivit dispoziţiilor art.3 alin (8) din Ordinul ministrului sănătăţii nr.444/2019,publicat în Monitorul Oficial al României nr.270 şi 270 bis din 9 aprilie 2019, partea I, nu se mai acceptă spre înregistrare documentele depuse de unităţile farmaceutice pe suport de hârtie. Documentaţia va fi transmisă electronic prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe) accesând linkul https://edirect.e-guvernare.ro la secţiunea corespunzătoare fiecărei direcţii de sănătate publică judeţene , respectiv a municipiului Bucureşti sau la secţiunea corespunzătoare Ministerului Sănătăţii.
NOUTATI!