Noutati
LEGISLAȚIE PE WEBSITE-ul CFR
Data: 02/02/2022

Având în vedere obligațiile ce revin farmaciilor comunitare, de la 28 ianuarie 2022, în condițiile prevăzute la:

- Art. 112-114 din:
REGULAMENTUL (UE) 2019/6 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE

- Art. 37 din:
LEGE Nr. 160 Republicată din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

la secțiunile LEGISLAȚIE / LEGI și respectiv LEGISLAȚIE / REGULAMENTE UE s-au adăugat aceste acte normative

NOUTATI!